הרשמה

כנס בנושא מערכות אוטונומיות

בכנס טכני זה נציג כיצד ניתן לפתח מערכות אוטונומיות ומכלולים המסייעים בפיתוח ופעולה של מערכות אוטונומיות, בעזרת כלי הפיתוח של MathWorks

*
* *
*
*
*
*