הרשמה

סמינר MATLAB Deployment - ייצור קוד והטמעת אלגוריתמים בסביבות חיצוניות

עקרונות פריסת האלגוריתמים מ-MATLAB, תוך מתן דוגמאות טכניות מתקדמות מתחומים בולטים בשוק בשילוב סיפורי משתמשים מתחומים שונים.

*
* *
*
*
*
*