הרשמה

כנס בנושא Semiconductor Design with MATLAB and Simulink


The Digital and Analog Connection

הכל על מידול של מערכות הממומשות ע"ג סיליקון - דיגיטליות, אנלוגיות וכל מה שבדרך - ועל תהליכי עבודה הקושרים את המודלים למימוש הסופי ולסביבות הוריפיקציה.

*
* *
*
*
*
*