הרשמה

הרשמה מוקדמת לסמינר למידה עמוקה Deep Learning באמצעות MATLAB

*
* *
*
*
*
*