הרשמה

סמינר בנושא: קליטה אוטומטית של מבנים ופרטים וזיהוי שינויים מתצלומי לווין ואוויר

במסגרת סמינר זה תוצג ותודגם הטכנולוגיה לקליטה האוטומטית ולאיתור השינויים, באמצעות תצלומי לווין וגם באמצעות אורתופוטו.
הסמינר יועבר על ידי שני מנהלים בכירים מחברת Ecopia Tech

*
* *
*
*
*
*