הרשמה

לכנס למידה עמוקה של תחום ה-Deep Learning

עיבוד אות, ניתוח טקסט וראיה ממוחשבת
באמצעות Deep Learning בסביבת MATLAB

לחץ כאן
*
* *
*
*
*
*