הרשמה

סמינר חדש! הדפסת אבי טיפוס וחלקים סופיים במתכת באמצעות הפתרון המשרדי היחידי MARFORGED METAL X

בהשתתפות מר Rob Keogh , מנהל טריטוריית EMEA בחברת Markforged

לחץ כאן
*
* *
*
*
*
*