הרשמה

Model Based Engineering of Autonomous Systems with MATLAB

הכנס השנתי המרכזי לפיתוח מערכות אוטונומיות בסביבת MATLAB.
השנה יעמוד הכנס בסימן הפיתוח המלא ,משלב הרעיון ועד לשלב האב-טיפוס, בגישת תכנון מבוסס-מודל

*
* *
*
*
*
*