הרשמה

כנס MATLAB עולה על מדים

המפגש השנתי למשרתים בצה"ל המאפשר למידה מקצועית, שיפור תהליכי עבודה ומפגש טכני עם עמיתים לצבא.

*
* *
*
*
*
*