הרשמה

טופס בקשת הרשמה לסמינר: מהפכה דיגיטלית בהפקת הוראות הרכבה ומסמכי ביקורת איכות.

שימו לב!
מספר המשתתפים מוגבל מאד.
בקשת ההרשמה באמצעות הטופס המקוון. לאחר הגשת הטופס וקבלת אישור, יש להמתין לאישור טלפוני.
תאריך 18/3 מלא. ניתן להירשם רק ל-14/3.

*
* *
*
*
*
*