הרשמה

Model-Based Engineering of Autonomous systems with MATLAB & Simulink


כיצד ניתן לפתח מערכות אוטונומיות הלכה למעשה, לראות דוגמאות יישומיות למערכות מסוג זה וכן להיחשף למגוון רחב של יישומים וכלי פיתוח

*
* *
*
*
*
*