הרשמה

שימוש ב-Deep Learning לפיתוח מערכות AI

עבור יישומים בתחומים ראייה ממוחשבת, עיבוד אות, ניתוח טקסט ומערכות בקרה בסביבת MATLAB

*
* *
*
*
*
*