הרשמה

סמינר מקצועי בנושא - הצגת פתרון ההדפסה הראשון לאבי טיפוס פונקציונליים וחלקים סופיים בצבע מלא

הסמינר אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש.

*
* *
*
*
*
*