הרשמה

לסמינר מקצועי בנושא: מערכת ההדפסה השולחנית הראשונה בישראל בתחום המתכת MARKFORGED METAL-X

מערכת ההדפסה השולחנית השלמה להדפסת חלקי מתכת.
הסמינר אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש.

*
* *
*
*
*
*